ସମ୍ବାଦ |

 • Understand several important characteristics of greenhouses

  ସବୁଜ ଗୃହର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ବୁ erstand ନ୍ତୁ |

  ସବୁଜ ଗୃହର ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ |ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତ some କିଛି ବିବରଣୀକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନ benefits ତିକ ଲାଭ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି |ତେଣୁ, ଆମକୁ କିଛି ଇ ବୁ understand ିବା ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Insulation principle of greenhouse

  ସବୁଜ ଗୃହର ଇନସୁଲେସନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ |

  ସବୁଜ ଘର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବା ସର୍ବଦା ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ଯାହା ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ |ସବୁଜ ଘର କିପରି ଗରମ ରଖେ?ଶୀତଦିନେ, ପ୍ରାୟତ rapid ଦ୍ରୁତ ଥଣ୍ଡା ଘଟଣା ଘଟେ, ତେଣୁ ସବୁଜକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗରମ କରିବାର ଏକ ଭଲ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • How to exhaust air in the haze weather film greenhouse?

  କୁଆପଥର ପାଣିପାଗ ଗ୍ରୀନହାଉସରେ ବାୟୁକୁ କିପରି ଶେଷ କରିବେ?

  ନିକଟ ଅତୀତରେ, କ୍ରମାଗତ କୁହୁଡ଼ି ଜଳବାୟୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୀତଦିନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସରେ ପନିପରିବା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |ଶୀତଦିନେ, ପତଳା-ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁଜ ଗୃହରେ ପନିପରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ